top of page
החזרי מס על משיכת כספי פנסיה

החזרי מס על משיכת כספי פנסיה

 משכתם כספים מקרן הפנסיה לפני גיל הפרישה ושילמתם מס הכנסה? ייתכן שמגיע לכם החזרי מס 

קרנות פנסיה וקופת גמל מהוות אמצעי חיסכון עבור גיל הפרישה. על שכירים ועצמאים חלה חובה להפקיד כספים לחיסכון הפנסיוני, על מנת להבטיח שפנסיונרים לא יהיו נטל על החברה. למרות שכספי הפנסיה מיועדים לגיל הפרישה, ישנם מצבים בהם אנו נזקקים באופן מיידי לכספי התגמולים, כמו למשל במקרים של משבר כלכלי, הוצאה גדולה כמו רכישת דירה, בעקבות מחלה המצריכה טיפולים רפואיים יקרים ועוד.

 

בשנת 2013 ועדת הכספים החליטה לאשר את משיכת תגמולי הפנסיה לפני גיל הפרישה ללא תשלום מס במידה וסכום המשיכה נמוך מ-7,000 שקלים. אחרת, יש לשלם מס בשיעור של 35 אחוז על תגמולי הפנסיה שנמשכו לפני גיל הפרישה. יחד עם זאת, קיימים מקרים בהם ישנו פטור על תשלום מס על משיכת כספי הפנסיה וניתן לקבל החזרי מס בגין המס ששולם על המשיכה המוקדמת.

מהם המקרים בהם קיים פטור על תשלום מס?

ישנם ארבעה מקרים בהם ניתן למשוך את כספי התגמולים ע"י היוון הכספים (משיכת הכסף בסכום חד פעמי) לפני גיל הפרישה ועדיין להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה:

  • נכות רפואית - כאשר נקבעה לעמית בקרן הפנסיה נכות רפואית בדרגה של לפחות 75 אחוז או לאחד מקרוביו. מי שנחשב לקרובים הם הורים, בני זוג, סבים וסבתות, ילדים וילדי בני הזוג.

  • מוות של עמית בקרן הפנסיה - במקרה כזה המוטבים יכולים למשוך את הכסף כסכום חד פעמי, בעוד ששארים יכולים לקבל קצבה חודשית מקרן הפנסיה.

  • הוצאות רפואיות - במידה והיו לכם או לקרוביכם הוצאות רפואיות למעט הוצאות לטיפולי שיניים הגבוהות מחצי מההכנסה השנתית שלכם, תוכלו למשוך את תגמולי הפנסיה בשווי ההוצאות הרפואיות.

  • הכנסות נמוכות - אם במהלך חודש מסוים בשנה, ההכנסה של עמית קרן הפנסיה ושל בן הזוג לא עלתה מעל שכר המינימום, ניתן למשוך מקרן הפנסיה את ההפרש בין סכום ההכנסה של הנישומים לבין שכר המינימום באותה עת. במידה ויש לכם ילד מתחת לגיל 18 (קטין), ניתן למשוך מקרן הפנסיה סכום כפול משכר המינימום באותה עת.

כיצד מקבלים את הפטור המס?

אם ברצונכם להגיש בקשה למשיכת כספי תגמולי הפנסיה ללא מס, עליכם למלא טופס 159 - בקשת עמית מקופת גמל למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס בצירוף אישורי הכנסות של שני בני הזוג. אם כבר שילמתם את המס ואתם מעוניינים בהחזר מס, עליכם למלא טופס 106 וטופס 135 בצירוף אישור על הפקדות לקרנות הפנסיה ואישורים לפי המקרים הרלוונטיים לגביכם כמו אישור על הוצאות רפואיות ונכות רפואית.

 

ישנם מס קריטריונים אשר על פיהם ניתן לקבל החזר ממס הכנסה. מומלץ למלא שאלון החזרי מס ואנו נחזור אליך עם תשובה. 

ריכזנו כאן חלק מהמקרים שבהם ניתן לבצע החזרי מס.

 השאירו פרטים לבדיקת החזרי מס 

החזרי מס על משיכת כספי פנסיה
עידן המרכז להחזרי מס

שעות פעילות

ימים ראשון - חמישי

09:00-16:00

bottom of page