top of page
החזר מס הכנסה

החזר מס הכנסה

 אז מה זה בעצם החזר מס הכנסה? 

מס הכנסה גובה כסף מכל הכנסה שנעשית במדינה, הן  משכירים והן מעצמאים. כדאי מאד לברר כי לפעמים מגיע החזר מס הכנסה על תשלומים מיותרים ששולמו, והזיכוי יכול להגיע לסכום משמעותי ממש. במאמר שלפנינו נסביר מהו החזר מס הכנסה, מי זכאי לו ואיך מממשים את הזכות. החזר מס הכנסה הוא זיכוי שמס הכנסה מעניק על פי נקודות זיכוי שיש לאזרח. מי שיכול לממש את הזכות הזו הוא גם עוסק עצמאי וגם שכיר.

החזר מס הכנסה לעצמאים

עוסק עצמאי מגיש בתחילת השנה דווח על ההכנסות הצפויות שיהיו לו בתחילת השנה ומשלם עליהם מסים למס הכנסה בתור מקדמה. בסוף השנה הוא צריך לפנות למס הכנסה ועדיף לעשות זאת דרך משרד רואה חשבון ולבקשה החזר בגלל שינויים שהיו במהלך ימי העבודה. זה יכול להיות למשל אם לעסק לא היו הכנסות בתקופה מסוימת, או אם ישנם תשלומים של קרנות מסוימות או פנסיה וקופות גמל. בכל המקרים הללו כדאי לבדוק כי העובד העצמאי יכול לבקש החזר מס הכנסה על כספים ששולמו מראש.

 

החזר מס הכנסה לשכירים

שכירים יכולים לממש את זכותם לקבלת החזר מס הכנסה וזאת על ידי הגשת בקשה באמצעות יועץ מס. הבקשה יכול לאתר קיומם של קריטריונים שונים של השכירים שאם הוא עמד בהם הוא זכאי להחזר כגון: תקופת אבטלה, ביטוחי חיים, קופ"ג, לימודי תואר ראשון וקריטריונים נוספים.

  • ההכנסה כללה חלק חייב במס של מענק עקב פרישה מעבודה או של מענק עקב מוות או חלק חייב במס של קצבה שהוונה, ולצורך חישוב המס על סכומים אלה, הותרה פריסת הכנסה למספר שנות מס.

  • אדם אשר ברשותו (הוא, בן/ת זוגו או ילדיו שטרם מלאו להם 18 שנה) במועד כלשהו במהלך שנת המס:

    • בזכות בחברה תושבת חוץ - למעט אם מדובר בחברה אשר נסחרת בבורסה.

    • בנכסי חוץ ששווים מעל 1,878,000 ש"ח.

    • חשבונות בתאגידים חוץ בנקאיים במועד כלשהו במהלך שנת המס בסך כולל של למעלה מ-1,878,000 ש"ח.

  • למעט אלו הזכאים לפטור ממס לפי סעיף 14 א או 14 ג לפקודת מס הכנסה.

  • אדם שהיה חייב להגיש דו"ח בשנת המס הקודמת, יהיה חייב להגיש דו"ח שנתי גם בשנה שלאחר מכן אלא אם פקיד השומה יפטור אותו מכך.

 

ישנם מס קריטריונים אשר על פיהם ניתן לקבל החזר ממס הכנסה. מומלץ למלא שאלון בדיקת החזרי מס ואנו נחזור אליך עם תשובה. 

ריכזנו כאן חלק מהמקרים שבהם ניתן לבצע החזרי מס.

החזר מס הכנסה
עידן המרכז להחזרי מס

שעות פעילות

ימים ראשון - חמישי

09:00-16:00

bottom of page