top of page
הוצאת תו נכה לרכב

הוצאת תו נכה לרכב

 הוצאת תג נכה לרכב 

באמצעות מילוי השאלון, נוכל לענות לך על השאלה האם מגיע לך תו נכה לרכב.

חשוב לציין: לא קיבלת - לא שילמת!

אנו פועלים באופן שקוף מול לקוחותינו.
התשלום עבור השירות מתבצע רק במידה ואושר לך תג נכה.
אין תשלום מראש ואנו לא גובים תשלום עבור הבדיקה או הניסיון להוציא תו נכה.

בדיקת זכאות לקבלת תו נכה לרכב

האם עברת אחת או יותר מהבדיקות הבאות?
האם את/ה סובל/ת מהבעיות הבאות?
האם יש לך קושי בהליכה?
האם את/ה סובל/ת מנכות?
bottom of page