שירותים פיננסיים

חברת עידן החזרי מס מספקת ללקוחותיה מגוון פתרונות ושירותים פיננסיים נילווים:

מיחזור משכנתא

במהלך התקופה מאז שלקחת את המשכנתא, חלו שינויים רבים הן ברמות הריבית, בכושר ההשתכרות שלך ובתנאים בהם ניתן לקבל את הלוואת המשכנתא וייתכן כי ניתן להוזיל באופן משמעותי את עלויות החזר המשכנתא שלך באמצעות מיחזור המשכנתא. תהליך מיחזור משכנתא הינו תהליך מורכב הדורש ידע מקצועי בתחום המשכנתאות.

ביטוח

מדינת ישראל מעודדת את אזרחיה לדאוג לעתידם הפנסיוני והביטוחי באמצעות הכרה בביטוחי חיים כסעיף מזכה בהחזרי המס. אחד השירותים אשר מוצעים אצלנו, הוא שירות ייעוץ וניתוח פיננסי וביטוחי אשר יאפשר לך לקבל את המידע המדוייק על מצבך הפיננסי, לאתר כפל ביטוחי, לכסות פערים ביטוחיים ולבצע ניצול מקסימלי של הטבות המס המגיעות לך.

מימון והלוואות

לעיתים אנו מגיעים למצבים בהם אנו זקוקים להלוואה או מימון עבור שירותים ומוצרים שונים והבנקים אינם מאפשרים לנו לקבל הלוואות דרכם או שסכומי ההלוואה המוצעים ע"י הבנק אינו מספק. לשם כך אנו מספקים ללקוחותינו שירותי מימון והלוואות כולל הלוואות מקרנות מדינה לעסקים ולעצמאים בתנאים מעולים.