top of page
החזרי מס על תרומות

החזרי מס על תרומות

 שכירים ומשלמים מס הכנסה מהתלוש ותורמים למוסדות? כנראה שמגיע לכם החזרי מס 

"מעשה נדיב, קטן ככל שיהיה, לעולם אינו מתבזבז" (מתוך המשל "האריה והעכבר"). אם תרמתם עבור מוסד ציבורי כלשהו, דעו שמגיע לכם בעבור התרומה החזר מס. חשוב לוודא כי הגוף לו תרמתם הינו מוסד ציבורי - מוסד שמקדם מטרות ציבוריות ללא מטרות רווח כמו חברה לתועלת הציבור או עמותה רשומה. החזר המס מוכר רק כאשר המוסד הציבורי קיבל אישור לפי סעיף 46. ניתן לבדוק אילו מוסדות ציבוריים מוכרים לצורכי החזרי מס באתר של רשות המסים.

מהו שיעור החזר המס בעבור תרומה?

החל משנת 2019, החזר מס ניתן על תרומה שנתית של לפחות 190 שקלים. במידה ואינכם מאוגדים כחברה בע״מ, החזר המס שתקבלו יעמוד על 35 אחוז מסך התרומה. למשל, אם תרמתם 2,000 שקלים במהלך השנה, תהיו זכאים להחזר מס של 700 שקלים. ניתן לקבל החזר מס גם על מספר תרומות נפרדות, כל עוד הסכום הכולל שלהן במהלך השנה עומד על לפחות 400 שקלים.

 

במידה ואתם עסקים המאוגדים כחברה בע"מ, תקבלו החזר בהתאם לגובה מס החברות העדכני לשנה בה תרמתם. החל משנת 2018, מס החברות עומד על 23 אחוז. ניתן לקבל החזר מס גם על תרומה שאינה כספית, כמו למשל עזרה בהכנת שיעורי בית לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. אופן החישוב של ההחזר בתרומה מסוג זה יהיה שונה. התרומה תיחשב כהכנסה שעליה התורם יידרש לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי. למשל, אם שוויה של שעת לימוד הינו 100 שקלים, סכום זה יתווסף להכנסה השנתית של התורם. לאחר ניכוי המסים ניתן לקבל את החזר המס עבור התרומה.

 

כיצד ניתן לקבל את החזר המס?

שכירים יכולים לקבל החזר מס דרך המעסיק שלהם, במידה ומקום העבודה קיבל אישור על ביצוע הליך החזר מס עבור תרומה. במקרה כזה, עליכם להגיש למחלקת השכר במקום עבודתכם את הקבלות על התרומות שתרמתם במהלך השנה. הקבלות חייבות להיות רשומות על שמכם ויש להגישם לפני שמסתיימת שנת המס בחודש דצמבר. ניתן לקבל את החזר המס על תרומה המגיעה עד לגובה של 25 אלף שקלים בשנה. אחרת, יש להגיש את הקבלות למשרדי מס הכנסה בצירוף טופס 116 או לפנות לחברה העוסקת בהחזרי מס אשר תרכז עבורכם את כל הסעיפים אשר בגינם תהיו זכאים להחזרי מס. עצמאיים נדרשים למלא טופס 1301 - דין וחשבון שנתי ולצרף את הקבלות על התרומות.

 

ישנם מס קריטריונים אשר על פיהם ניתן לקבל החזר ממס הכנסה. מומלץ למלא שאלון החזרי מס ואנו נחזור אליך עם תשובה. 

ריכזנו כאן חלק מהמקרים שבהם ניתן לבצע החזרי מס.

 השאירו פרטים לבדיקת החזרי מס 

החזרי מס על תרומות
עידן המרכז להחזרי מס

שעות פעילות

ימים ראשון - חמישי

09:00-16:00

bottom of page