top of page
יועץ מס

יועץ מס

 ​תפקידו של יועץ מס הוא לחשב את שיעור החזר מס הכנסה המגיע לך 

יועץ מס הינו אדם אשר רשום בפנקס יועצי המס לפי פקודת מס הכנסה ותפקידו להעניק ייעוץ בנושאי מיסים ובין היתר הוא מוסמך לחשב את גובה החזרי המס הצפויים להתקבל אצל הנישום. התמחותו של יועץ מס במילוי דו"חות שומה - דו"חות הגשה לקבלת החזרים של מס הכנסה וייצוגם של הנישומים בפני רשויות המס, מאפשרת לו למעשה לבצע חישוב מדויק ואמין של שיעור החזר המס הצפוי לנישום.

מהו תפקידו של יועץ מס

כמעט כל יועצי מס מאוגדים בלשכת חשבונאים ויועצי המס ותפקידם לשרת את כל קהל הנישומים בנושאים הרלוונטיים לרשויות המס. בין היתר, מעניקים יועצי מס שירותי הנה"ח, הצהרות הון, תיאום מס, חישוב שכר, הכנה והגשה של דו"חות שנתיים וגם - הענקת שירותי חישוב זכאות לקבלת החזרים של מס הכנסה והגשת דו"חות לקבלת החזרי מס הכנסה.

 

אנו בעידן החזרי מס, עוסקים באיסוף נתונים ומסמכים המסייעים להגדלת החזרי המס הצפויים ללקוחותינו. בגמר איסוף החומרים, אנו מגישים את כל הנתונים שנאספו לבדיקה מקיפה ופרטנית של יועץ מס לצורך קבלת צפי החזר מס. יועץ המס עורך למעשה את הבדיקה המקיפה ובהתאם לנתונים שנאספו על ידינו, מספק יועץ המס את גובה החזר המס שהנישום צפוי לקבל חזרה ממס ההכנסה בגין ניצול נקודות הזיכוי המגיעות לו ועמידה בפרמטרים רלוונטיים לקבלת החזרי מס.

 

כיום כל אדם יכול לגשת ולבצע החזר מס ללא צורך בחברה המתמחה בכך. אולם בעוד שהגשת דו"חות החזרי מס באמצעות חברה מתמחה מאפשר לנישום לדעת מראש כמה כסף הוא עתיד לקבל חזרה ממס הכנסה, בעת שהנישום ניגש באופן עצמאי למס הכנסה הוא חשוף הן מבחינת גובה החזר המס הצפוי (אין לו אפשרות לדעת כמה כסף יחזור) ובנוסף הוא חשוף למס הכנסה במידה וקיים חוב במס הכנסה. לכן מומלץ לעשות החזרי מס דרך חברה העושה בדיקה מקצועית של יועץ מס.

 

אנחנו בעידן החזרי מס מבצעים את הבדיקות באמצעות יועץ מס לפני ההגשה למס הכנסה. באמצעות בדיקות אלו, אנו יכולים לדעת אם קיים לנישום חוב כלשהו במס הכנסה בהתאם לשנים אשר נבדקו. במידה וקיים חוב למס הכנסה, אנו מציגים את הנתונים לנישום אשר יכול להחליט שלא להגיש את הבקשה לקבלת החזר מס בעבור אותן שנים בהם קיים חוב. המלצתנו היא להגיש ולשלם את החוב.

 

ישנם מס קריטריונים אשר על פיהם ניתן לקבל החזר ממס הכנסה. מומלץ למלא שאלון בדיקת החזרי מס ואנו נחזור אליך עם תשובה. 

יועץ מס
עידן המרכז להחזרי מס

שעות פעילות

ימים ראשון - חמישי

09:00-16:00

bottom of page