top of page
יועץ מס בעפולה

יועץ מס בעפולה

 יועץ מס בעפולה 

יועץ מס בעפולה הינו אדם אשר רשום בפנקס יועצי המס לפי פקודת מס הכנסה ותפקידו להעניק ייעוץ בנושאי מיסים ובין היתר הוא מוסמך לחשב את גובה החזרי המס הצפויים להתקבל אצל הנישום. התמחותו של יועץ מס בעפולה במילוי דו"חות שומה - דו"חות הגשה לקבלת החזרים של מס הכנסה וייצוגם של הנישומים בפני רשויות המס, מאפשרת לו למעשה לבצע חישוב מדויק ואמין של שיעור החזר המס הצפוי לנישום.

מהו תפקידו של יועץ מס בעפולה

כמעט כל יועצי מס מאוגדים בלשכת חשבונאים ויועצי המס ותפקידם לשרת את כל קהל הנישומים בנושאים הרלוונטיים לרשויות המס. בין היתר, מעניקים יועצי מס בעפולה שירותי הנה"ח, הצהרות הון, תיאום מס, חישוב שכר, הכנה והגשה של דו"חות שנתיים וגם - הענקת שירותי חישוב זכאות לקבלת החזרי מס הכנסה והגשת דו"חות לקבלת החזרי מס הכנסה.

 

עידן המרכז להחזרי מס, עוסקים באיסוף נתונים ומסמכים המסייעים להגדלת החזרי המס הצפויים ללקוחותיה. בגמר איסוף החומרים, אנו מגישים את כל הנתונים שנאספו לבדיקה מקיפה ופרטנית של יועץ מס בעפולה לצורך קבלת צפי החזר מס.

 

יועץ מס בעפולה עורך למעשה את הבדיקה המקיפה ובהתאם לנתונים שנאספו ע"י עידן המרכז להחזרי מס, מספק יועץ המס את גובה החזר המס שהנישום צפוי לקבל חזרה ממס ההכנסה בגין ניצול נקודות זיכוי המגיעות לו ועמידה בפרמטרים רלוונטיים לקבלת החזרי מס.

 

כיום כל אדם יכול לגשת ולבצע החזרי מס ללא צורך בחברה המתמחה בכך. אולם בעוד שהגשת דו"חות החזרי מס באמצעות חברה מתמחה מאפשר לנישום לדעת מראש כמה כסף הוא עתיד לקבל חזרה ממס הכנסה, בעת שהנישום ניגש באופן עצמאי למס הכנסה הוא חשוף הן מבחינת גובה החזר המס הצפוי (אין לו אפשרות לדעת כמה כסף יחזור) ובנוסף הוא חשוף למס הכנסה במידה וקיים חוב במס הכנסה. לכן מומלץ לעשות החזרי מס דרך חברה העושה בדיקה מקצועית של יועץ מס בעפולה.

 

עידן המרכז להחזרי מס מבצעת את הבדיקות באמצעות יועץ מס בעפולה לפני ההגשה למס הכנסה. באמצעות בדיקות אלו, אנו יכולים לדעת אם קיים לנישום חוב כלשהו במס הכנסה בהתאם לשנים אשר נבדקו. במידה וקיים חוב למס הכנסה, אנו מציגים את הנתונים לנישום אשר יכול להחליט שלא להגיש את הבקשה לקבלת החזר מס בעבור אותן שנים בהם קיים חוב. ככל ויתגלה כזה, המלצתנו היא לשלם את החוב.

 

ישנם מס קריטריונים אשר על פיהם ניתן לקבל החזר ממס הכנסה. מומלץ למלא שאלון בדיקת החזרי מס ואנו נחזור אליך עם תשובה. 

יועץ מס בעפולה
עידן המרכז להחזרי מס

שעות פעילות

ימים ראשון - חמישי

09:00-16:00

bottom of page