top of page
יועץ מס בקריות

יועץ מס בקריות

 יועץ מס בקריות 

יועץ מס בקריות הינו אדם אשר רשום בפנקס יועצי המס לפי פקודת מס הכנסה ותפקידו להעניק ייעוץ בנושאי מיסים ובין היתר הוא מוסמך לחשב את גובה החזרי המס הצפויים להתקבל אצל הנישום. התמחותו של יועץ מס בקריות במילוי דו"חות שומה - דו"חות הגשה לקבלת החזרים של מס הכנסה וייצוגם של הנישומים בפני רשויות המס, מאפשרת לו למעשה לבצע חישוב מדויק ואמין של שיעור החזר המס הצפוי לנישום.

מהו תפקידו של יועץ מס בקריות

כמעט כל יועצי מס מאוגדים בלשכת חשבונאים ויועצי המס ותפקידם לשרת את כל קהל הנישומים בנושאים הרלוונטיים לרשויות המס. בין היתר, מעניקים יועצי מס בקריות שירותי הנה"ח, הצהרות הון, תיאום מס, חישוב שכר, הכנה והגשה של דו"חות שנתיים וגם - הענקת שירותי חישוב זכאות לקבלת החזרים של מס הכנסה והגשת דו"חות לקבלת החזרי מס הכנסה.

 

עידן המרכז להחזרי מס, עוסקת באיסוף נתונים ומסמכים המסייעים להגדלת החזרי המס הצפויים ללקוחותיה. בגמר איסוף החומרים, מגישה החברה את כל הנתונים שנאספו לבדיקה מקיפה ופרטנית של יועץ מס בקריות לצורך קבלת צפי החזר מס.

 

יועץ מס בקריות עורך למעשה את הבדיקה המקיפה ובהתאם לנתונים שנאספו ע"י עידן המרכז להחזרי מס, מספק יועץ המס את גובה החזר המס שהנישום צפוי לקבל חזרה ממס ההכנסה בגין ניצול נקודות הזיכוי המגיעות לו ועמידה בפרמטרים רלוונטיים לקבלת החזרי מס.

 

כיום כל אדם יכול לגשת ולבצע החזרי מס ללא צורך בחברה המתמחה בכך. אולם בעוד שהגשת דו"חות החזרי מס באמצעות חברה מתמחה מאפשר לנישום לדעת מראש כמה כסף הוא עתיד לקבל חזרה ממס הכנסה, בעת שהנישום ניגש באופן עצמאי למס הכנסה הוא חשוף הן מבחינת גובה החזר המס הצפוי (אין לו אפשרות לדעת כמה כסף יחזור) ובנוסף הוא חשוף למס הכנסה במידה וקיים חוב במס הכנסה. לכן מומלץ לעשות החזרי מס דרך חברה העושה בדיקה מקצועית של יועץ מס בקריות.

 

עידן המרכז להחזרי מס מבצעת את הבדיקות באמצעות יועץ מס בקריות לפני ההגשה למס הכנסה. באמצעות בדיקות אלו, אנו יכולים לדעת אם קיים לנישום חוב כלשהו במס הכנסה בהתאם לשנים אשר נבדקו. במידה וקיים חוב למס הכנסה, אנו מציגים את הנתונים לנישום אשר יכול להחליט שלא להגיש את הבקשה לקבלת החזר מס בעבור אותן שנים בהם קיים חוב. אנו ממליצים לשלם את החוב ככל ויתגלה כזה.

 

ישנם מס קריטריונים אשר על פיהם ניתן לקבל החזר ממס הכנסה. מומלץ למלא שאלון בדיקת החזרי מס ואנו נחזור אליך עם תשובה. 

יועץ מס בקריות
עידן המרכז להחזרי מס

שעות פעילות

ימים ראשון - חמישי

09:00-16:00

bottom of page