top of page
מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 מדיניות פרטיות ושימוש במידע 

אתר https://www.idanmas.com (להלן: "האתר) המופעל ע”י עידן המרכז להחזרי מס (להלן "נותן השירות"), בכתובת רח' הרב קוק 73, קריית מוצקין, מכבד את פרטיות המשתמשים באתר. אנו עושים מאמצים רבים על מנת לשמור על המידע שנמסר על ידך ואנו נוקטים באמצעים שונים בכדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך.

 

הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע שנאסף אודותיך במהלך הגלישה באתר ואת השימושים במידע זה.

 

כל הנתונים שיימסרו על ידך אגב השימוש באתר, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, נמסרים מרצונך ובהסכמתך ומבלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם. ידוע לך והנך מסכים שהמידע יוחזק במאגרי המידע של נותן השירות  ו/או מי מטעמו או עבורו, בארץ ובחו"ל.

 

המידע המתקבל במהלך השימוש בשירותי האתר, לרבות בעת ביצוע פעולות וכל מידע אחר הנובע מפעילותך בהם עשוי להיאגר במאגרי מידע כאמור.

 

הגלישה באתר ותכניו מיועדים למשתמשים בגירים מעל לגיל 18. המשך הגלישה באתר מהווה את אישורך לכך שהנך בגיר/ה מעל גיל 18.

המשך הגלישה באתר מהווה הסכמה מלאה לכל פרטי מדיניות הפרטיות של נותן השירות.

הנך מסכים ומאשר שנותן השירות ישתמש במידע לצורך יצירת קשר עמך ו/או לצורך שיווק ישיר או אוטומטי, פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניטור ו/או ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיו והכל בכפוף להוראות כל דין. יובהר כי הנך מצהיר ומאשר לנותן השירות לעשות שימוש במידע כמפורט במדיניות פרטיות זו. בקבלת מדיניות פרטיות זו הנך מסכים ומאשר, כי הנך מעוניין לקבל דברי פרסומת מנותן השירות ללא ציון המילה "פרסומת" בכותרת הדוא"ל והינך מודע לכך שהדבר יגרום לכך שדברי הפרסומת של נותן השירות יגיעו אל תיבת הדוא"ל הראשית שלך. כמובן שאתה רשאי להפסיק את קבלת דברי הפרסומת בכל עת על-ידי בקשת הסרה מרשימות התפוצה של נותן השירות.

נותן השירות רשאי לעבד ולאפיין את המידע שנמסר על ידך ו/או מידע אודות פעילותך, לרבות באמצעות מי מטעמו. תוצרי עיבוד המידע על ידי נותן השירות עשויים לשמש כדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים מטעמם של שותפים מסחריים של נותן השירות שעשוי להיות לך עניין או צורך בהם, מעת לעת, והכל בכפוף לזכויותיך על פי כל דין. המשך הגלישה באתר מהווה הסכמה לכך.

כל מידע שיימסר על ידיך ו/או מידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך באתר, יישמר בסודיות בכפוף לדרישות והוראות החוק.

נותן השירות עשוי להשתמש או להפעיל תכנות הצוברות ומאפיינות מידע על פעילותך באתר, ומנתחות אותה לצורך ייעול השירותים המוצעים לך ולשם התאמה טובה יותר של השירותים והמוצרים של נותן השירות לצרכיך או למאפייניך. המשך הגלישה באתר מהווה הסכמה לכך.

נותן השירות נעזר בתכנות ובטכנולוגיות שונות, המתבססות בין היתר על Cookies, Tags, Pixels (להלן יחדיו "Cookies"), לתפעולו השוטף של האתר, וכן על מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודותיך ואודות אופן השימוש באתר כגון: פעולות שבוצעו במהלך הגלישה, העדפות שימוש, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של הגולש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור, ולרבות הצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של הגולש בשירותים שונים נוספים המוצעים על ידי נותן השירות.

בכלל זה, עשוי להתבצע שימוש ב-cookies שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות Google Analytics, ReCaptcha AppsFlyer, firebase, ו/או שירותי סטטיסטיקה ופרסום אחרים של חברות כגון גוגל ופייסבוק וכיו"ב, בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין ולנטר אירועים (Events) ופעולות בערוצים דיגיטליים ולזהות דפוסי שימוש, באופן אגרגטיבי ובלתי מזהה. ה-Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב, ואוספות מידע רלוונטי, כגון משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שבוצעו בהם, לרבות שימוש בכתובת ה-IP שלך, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, מיקום מכשיר, מועדי התחברות, וקודי זיהוי דיגיטליים אחרים. הצלבת נתונים ושימושים כאמור נדרשת לנותן השירות, בין היתר, לשם מניעת שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה בשירותים השונים המוצעים לך ע"י נותן השירות או מי מטעמו. כמו כן, ייעשה שימוש כאמור גם לשם קבלת החלטות שיווקיות ופרסומיות עבורך.

באפשרותך לעדכן או לשנות בכל עת את הגדרות המכשיר ממנו הנך גולש לאתר של נותן השירות ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקובצי Cookies שונים ו/או בהרשאות אחרות המתבקשות על-ידי שירותים מקוונים ודיגיטליים שבשימושך. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יעבדו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות מכשירך כאמור הינו באחריותך בלבד. כמו כן, תוכל אף להסיר עצמך משימוש ב- Google analytics ובשירותי צד ג' אחרים, על-פי תנאיהם, והן להגדיר מחדש ולשלוט בפרסום המופנה אליך מפייסבוק, דרך הגדרות המשתמש שלך באתריהם.

כך, בהסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו, אתה מסכים לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן.

בעת השימוש באתר, עשויים להופיע קישורים לעמודים חיצוניים, בדמות פרסומות, באנרים, לינקים וכדומה. ככל שתבחר לעשות שימוש בקישור לאתרים או שירותים נוספים, אם תבחר לעשות בהם שימוש ומרגע שימוש זה, תהיה כפוף לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות של האתרים / עמודים / אפליקציות אלה נותן השירות לא יישא בכל אחריות מכל סוג שהוא הנוגעת לפעולות או למדיניות הפרטיות של האתרים / האפליקציות / העמודים או השירותים הנ"ל. נותן השירות ממליץ לעיין ולקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרים אלו לפני תחילת השימוש בהם. לצורך ההמחשה, ניתן למצוא פרטים בנוגע למדיניות Facebook בכתובת האינטרנט הבאה: https://www.facebook.com/policy.php.

במהלך הגלישה באתר אתה עשוי להשתמש במוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים, המוצגים למען נוחיותך בלבד. שימוש במוצרים ו/או שירותים כאמור הינו באחריותך בלבד וכפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של המתפעלים מוצרים/שירותים אלו. לצורך המחשה ניתן למצוא פרטים בנוגע למדיניות הפרטיות של גוגל בכתובת: www.google.com/policies/privacy.

מבלי לגרוע מהשימושים כאמור המפורטים לעיל, ככל שהגדרות מכשירך תאפשרנה זאת, נותן השירות רשאי ועשוי למסור מידע שאינו אישי ואינו מזהה אותך אישית לצדדים שלישיים, בין היתר על מנת לשפר, להעשיר, להציע או לייעל את השירות ושירותים נלווים או קשורים, וכן על מנת להתאים עבורך תכנים הממוקדים לצרכיך והעדפותיך.

בכל מקרה בו המשתמש מחליט שהוא מעוניין שנותן השירות יסירו מרשימת התפוצה, עליו להודיע לנותן השירות על כך באמצעות עמוד צור קשר.

 

בכל מקרה של שאלה או בקשה, ניתן לשלוח הודעה לנותן השירות בנושא באמצעות עמוד צור קשר.

המשך הגלישה באתר מהווה את הסכמתך המלאה לכל תנאי מדיניות הפרטיות של נותן השירות.

מדיניות פרטיות
עידן המרכז להחזרי מס

שעות פעילות

ימים ראשון - חמישי

09:00-16:00

bottom of page