top of page
קיבוע זכויות

קיבוע זכויות

 לפני פרישה? בדקו אפשרות לביצוע קיבוע זכויות 

קיבוע זכויות - טופס 161 ד'.

קיבוע זכויות

סעיף 9א לפקודת מס הכנסה, עוסק בהגשת בקשה לביצוע קיבוע זכויות. זהו למעשה פטור ממס הכנסה בעת קבלת הקצבה החודשית בגיל הפרישה. למעשה, כל עובד לפני היציאה לפנסיה מקבל טופס 161 - טופס אשר בו מודיע המעסיק על פרישתו של העובד לגמלאות - וממלא טופס 161 א' - הודעה של העובד על פרישה מעבודה עקב הגעתו לגיל הפרישה. טפסים אלו מוגשים לפקיד השומה. במקרה והעובד הפורש צפוי לקבל קצבה חודשית (פנסיה) עליו למלא ולהגיש גם את טופס 161ד'.

כיצד עושים את התהליך?

המטרה היא לרכז את כל הפרטים והנתונים על ההכנסות הצפויות של העובד הפורש לפנסיה על מנת לאפשר לפקיד השומה לחשב את הזכאות לפטור ממס על קצבה מזכה ובכדי שיוכל לחשב את הזכאות עבור פטור ממס הכנסה בגין היוון קצבה בהתאם לנתונים האישיים של העובד הפורש. בכדי שנוכל להתחיל בתהליך קיבוע הזכויות, יש ליצור איתנו קשר לפני מועד הפרישה. במידה ופרשתם לאחרונה, חשוב מאוד ליצור איתנו קשר בהקדם.

 

מדוע חשוב לבצע את פעולת הקיבוע?

נושא זה הינו בעל משמעות מקיפה ומשמעותית ביותר לגובה הפנסיה שלך. ללא בדיקה מקצועית ומדויקת אשר תבחן את כל האפשרויות שלך למיצוי כלל הזכויות בהתאם לנתונים האישיים שלך, יכול להיות מצב בו תיאלץ לשלם כספים מיותרים עבור מס הכנסה בגיל הפרישה.

 

כאשר מתבצע מילוי שגוי ללא ניתוח מדויק ומותאם אישית לכל פורש - ההשלכה על גובה הפנסיה היא משמעותית מאוד. הדבר עשוי לגרום לנזקים בעשרות ומאות אלפי שקלים במהלך גיל הפרישה. אנו ממליצים לפנות אלינו בכדי שנוכל לבצע בדיקה מקיפה אשר עשויה לחסוך לך ממון רב. חשוב מאוד להבין כי אין מדובר בעוד "טופס" ביורוקרטי סתמי. מדובר בטופס מהותי וחשוב אשר עשוי להשפיע באופן משמעותי ביותר על גובה ההכנסות במהלך הפנסיה. מילוי טופס 161ד' באופן שגוי הינו בלתי הפיך למעט חלון זמן של 90 יום מעת הגשת הטופס.

עידן החזרי מס מתמחים בתכנון פרישה מדויק ופרטני לכל לקוח ולקוחה. אנו אוספים את כל המידע הדרוש ומבצעים בדיקה מקיפה בכדי למקסם את הטבות המס עבורך. באמצעות שירות קיבוע זכויות, אנו חוסכים ללקוחותינו עשרות ומאות אלפי שקלים.

 

קיבוע זכויות
עידן המרכז להחזרי מס

שעות פעילות

ימים ראשון - חמישי

09:00-16:00

bottom of page